Sunday, June 02, 2013

இசைக்குப் பிறந்த நாள் வாழ்த்து ;)


இசை மூலமாக உலக மக்கள் அனைவரின் மனதிலும் நிங்காத இடம் பிடித்த அன்றும் இன்றும் என்றும் என்றென்றும் பலகோடி ஆத்மாக்களை தன் இசையால் ஆசிர்வதித்துக் கொண்டு இருக்கும் 

இசை தெய்வம் "இசைஞானி இளையராஜா" அவர்களின் 70வது பிறந்த நாள் இன்று.
வாழ்த்த வயதும் இல்லை வார்த்தையும் இல்லை என்றென்றும் வணங்குகிறேன்.!
இசை தெய்வம் பற்றிய சிறிய தொகுப்பு

https://www.youtube.com/watch?v=1TVqWLH-nx4